Lưu trữ | 17:54

[VD]ĐT,TTN – Chương 8

10 Th7

Đại Thần, Ta Thú Ngươi

Edit by Liz

 

Mọi ngừi xem ta chăm chỉ chưa

Mỗi ngày đc chơi có một xíu mà làm truyện còn nhanh hơn trc’

Iêu ta ko X”D *chớp chớp mắt*

Chương 8 Tiếp tục đọc