Lưu trữ | 21:30

[VD]ĐT,TTN – Chương 9

15 Th7

Đại Thần, Ta Thú Ngươi

Edit by Liz

Tình hình là ta đi nghỉ mát 3 ngày

Các tình êu cứ từ từ bành tũn chờ tuần sau mới có chương mới nhứ

Còn nếu khẩn cấp quá thì ta sẽ nhờ hana tỷ đăng hộ vậy

Chương 9 Tiếp tục đọc