Lưu trữ | Tháng Tám, 2011

[Đoản văn] Thất thế – Hạ

21 Th8

Thất thế – Bảy kiếp luân hồi

Tác giả: Hồng Cửu

Edit by Liz

Hì hì

Nhẹ nhàng nhẹ nhàng, và … hoàn

Hú hú *gào rú, cuồng tiếu* Tiếp tục đọc

[Đoản văn] Thất thế – Thượng

17 Th8

Thất thế – Bảy kiếp luân hồi

Tác giả: Hồng Cửu

Edit by Liz

Ôi ôi, đoản văn iêu vấu của ta đã lên sàn

Ủng hộ nha các tình yêu *cười*

Tiếp tục đọc

[VD]ĐT,TTN – Chương 11

1 Th8

Đại Thần, Ta Thú Ngươi

Edit by Liz

Hắc hắc, ta trở lại với các từn êu đây

Love các t.i* nhìu, hí hí

Tiếp tục đọc